صفحه اصلی » جمله متحرک
صفحه اصلی » جمله متحرک » جمله متحرک
بازدید:7
0.0 (0)
[1398/01/20]

نظارت پارلمانی به‌معنای صلاحیتی است که هدف از اعمال آن، بررسی و کنترل اجرای صحیح قانون به‌وسیله همه ارکان، نهادها و ...  

نظارت پارلمانی به‌معنای صلاحیتی است که هدف از اعمال آن، بررسی و کنترل اجرای صحیح قانون به‌وسیله همه ارکان، نهادها و مقام‌های دولتی و حکومتی، اعمال نظر و صلاحدید سیاسی نمایندگان درباره چگونگی شکل‌گیری و انتخاب وزرا، هیئت وزیران و ساختار و سازمان تشکیلاتی دولت برای جلوگیری از هرگونه خودکامگی به‌وسیله نهادها و مقام‌های اجرایی و اداری، حفظ و حراست از حقوق مردم و حصول اطمینان از اداره صحیح و کارآمد کشور است.
یادداشت ها
نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :
کد امنیتی :
Parameter:396596!model&227 -LayoutId:227 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار