صفحه اصلی » جمله متحرک
صفحه اصلی » جمله متحرک » جمله متحرک
بازدید:8
0.0 (0)
[1398/01/20]

نظارت بر انتقال برخی از بناها و اموال دولتی که جزء نفایس غیرمنحصر به‌فرد ملی محسوب می‌شوند (اصل هشتادوسوم قانون اساسی)  

نظارت بر انتقال برخی از بناها و اموال دولتی که جزء نفایس غیرمنحصر به‌فرد ملی محسوب می‌شوند (اصل هشتادوسوم قانون اساسی)
یادداشت ها
نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :
کد امنیتی :
Parameter:396604!model&227 -LayoutId:227 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار