صفحه اصلی » دستور العمل ها
صفحه اصلی » دستور العمل ها » شرح وظیفه هیأت نظارت بخش
بازدید:37
0.0 (0)
[1395/03/05]

شرح وظیفه هیأت نظارت بخش  

شرح وظایف هیأت نظارت بخش

هیأت نظارت بخش مرکب از 3 نفر از معتمدین محلی ( انتصاب توسط هیأت عالی تظارت استان) می باشد و وظایف ذیل را به عهده دارند .

1-      برنامه ریزی جهت استقرار ستاد اداری و تجهیز آن .

2-      مطالعه دقیق قانون و آئین نامه های اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی .

3-      مطالعه دقیق شرح وظایف ناظرین و توجیه آنان .

4-      شرکت در کلیه جلسات هیأت های اجرایی .

5-      ارسال فوری اسامی داوطلبان به هیأت نظارت استان.

6-      نظارت بر امور تبلیغاتی داوطلبان .

7-      تعیین ناظر یا ناظرین  برای شعب اخذ رأی .

8-      اعلام نظر در خصوص صحت انتخابات .

9-      پیشنهاد توقف یا ابطال انتخابات یک یا چند شعبه اخذ رأی روستاها به هیأت نظارت شهرستان با ارائه دلائل مستند .

10-   همکاری با بازرس ها و ناظرین اعزامی از سوی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات .

 

توجه :

-          هیأت های اجرایی موظفند هیأت های نظارت را در جریان کلیه مراحل و امور انتخابات قرار داده و مدارک مورد تقاضای هیأت های نظارت را ارائه نمایند و همچنین یک نسخه از صورتجلسات اقدامات خود را به ناظرین تسلیم نمایند . در هرمورد که امضاء هیأت اجرایی در قانون پیش بینی شده است امضاء ناظرین نیز لازم است .

-           جلسات هیأت با حضور کلیه اعضاء تشکیل و مصوبات آن با رأی  اکثریت اعضاء معتبر است و در صورت تساوی آدرا در تصمیم گیری ها تصمیمی را که رئیس جلسه با آن موافقت دارد معتبر است .

یادداشت ها
نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :
کد امنیتی :
Parameter:61497!model&227 -LayoutId:227 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار