صفحه اصلی » دستور العمل ها
صفحه اصلی » دستور العمل ها » شرح وظایف دبیران اجرائی
بازدید:58
0.0 (0)
[1395/03/05]

شرح وظایف دبیران اجرائی  

شرح وظایف دبیرهیأت عالی نظارت استان

-          دبیر مسئول امور اجرایی هیأت عالی نظارت بوده و وظایف زیر را بر عهده دارد .

1-      اجراء و اعمال کلیه قوانین ، مقررات و مصوبات هیأت مرکزی نظارت و هیأت عالی نظارت استان و ابلاغ  آن به هیأت های نظارت شهرستان و بخش و نظارت و پیگیری اجرای آن

2-      سازماندهی امور و فعالیت های مربوطه در راستای برنامه هیأت مرکزی

3-      برنامه ریزی جهت استقرار ستاد اداری ، تجهیز آن به کلیه امکانات و ابزارهای لازم و نیرو های انسانی  مورد نیاز با مشورت هیأت عالی نظارت

4-      برنامه ریزی و هماهنگی لازم بین کلیه دستگاه های اجراییی مرتبط با امر اتخابات استان در جهت انجام و ظایف محوله طبق سیاست های هیأت مرکزی نظارت .

5-      ایجاد هماهنگی هیأت نظارت استان  با هیأت مرکزی و هیأت نظارت شهرستان .

6-      انتقال و پیگیری مصوبات هیأت مرکزی و ستاد اجرایی به رؤسای هیأت های نظارت شهرستان و بخش .

7-     بررسی و تکمیل پرونده های انتخاباتی مورد نیاز و پیگیری آن از طریق مراجع ذی صلاح و ارائه گزارش به هیأت عالی نظارت استان و هیأت مرکزی نظارت  حسب مورد ، بر اساس تصمیمات هیأت عالی نظارت استان .

8-      تنظیم و برگزاری کلاس ها و جلسات آموزشی توجیهی اعضاء ستاد .

9-      ارتباط مستمر با ستاد اجرایی هیأت مرکزی نظارت کشور و ارسال اخبار ، اطلاعات و گزارش عملکرد استان .

10-   پیگیری انتخابات داخلی هیأت های نظارت شهرستان و بخش و استقرار آنها .

 

یادداشت ها
نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :
کد امنیتی :
Parameter:61494!model&227 -LayoutId:227 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار