صفحه اصلی » جمله متحرک
صفحه اصلی » جمله متحرک » جمله متحرک
بازدید:6
0.0 (0)
[1398/01/20]

دولت مشروعیت خود را از دو منشأ می‌گیرد: الف) به طور مستقیم از طریق انتخابات ریاست جمهوری، ب) به طور غیرمستقیم از طریق اخذ رأی اعتماد و پاسخگویی به مجلس شورای اسلامی به عنوان یک نهاد تقنینی منتخب مردم.  

دولت مشروعیت خود را از دو منشأ می‌گیرد: الف) به طور مستقیم از طریق انتخابات ریاست جمهوری، ب) به طور غیرمستقیم از طریق اخذ رأی اعتماد و پاسخگویی به مجلس شورای اسلامی به عنوان یک نهاد تقنینی منتخب مردم.
یادداشت ها
نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :
کد امنیتی :
Parameter:396592!model&227 -LayoutId:227 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار