صفحه اصلی » آیا میدانید که؟
صفحه اصلی » آیا میدانید که؟ » آیامیدانید
بازدید:347
0.0 (0)
[1392/02/08]

حد نصاب داوطبین برای برگزاری انتخابات چند نفر می باشد؟  

حد نصاب داوطبین برای برگزاری انتخابات چند نفر می باشد؟

بر اساس ماده 6 ( اصلاحی 1385/6/15) آئین نامه انتخابات شهر و تبصره الحاقی 1385/6/15 ماده 46 آئین نامه انتخابات روستا حداقل تعداد داوطلب برای برگزاری انتخابات ، یک نفر بیشتر از تعداد  اعضاء اصلی می باشد .

مثال : اگر در حوزه ای تعداد اعضاء اصلی شورا 7 نفر باشد حداقل باید 8 نفر جهت عضویت در شورا ثبت نامه کنند تا انتخابات در آن حوزه برگزار شود .

یادداشت ها
نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :
کد امنیتی :
Parameter:41112!model&227 -LayoutId:227 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار