صفحه اصلی » اخبار
صفحه اصلی » اخبار » عمومی
بازدید:1560
3.0 (1)
[1395/08/12]

انتخاب اعضاء هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور  

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه چهاشنبه 1395/8/12 اعضاء هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور را انتخاب کردند 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اجرای ماده 53 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 با اصلاحات بعدی در جلسه امروز (چهارشنبه 1395/8/12 ) از بین نمایندگان معرفی شده از سوی کمیسیون شوراها و امور داخلی و کمیسیون اصل نودم قانون اساسی آقایان کولیوند ، محمودی ، میرزائی ، پارسائی و تجری  را به عنوان اعضاء هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور انتخاب کردند . 

ماده 53 - کیفیت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور طبق مواد(73)و(74)قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و‌انتخابات شوراهای مزبور مصوب 29/4/1365 خواهد بود.

 

ماده 73 (قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و‌انتخابات شوراهای مزبور مصوب 29/4/1365 خواهد بود.( - به منظور نظارت بر امر انتخابات شوراها هیأت مرکزی نظارت بر امر انتخابات شوراهای اسلامی کشوری متشکل از سه نفر از اعضاء‌کمیسیون شوراهاوامورداخلی و دو نفر از اعضاء کمیسیون اصل 90، به انتخاب مجلس شورای اسلامی  تشکیل

می‌گردد.
‌تبصره - در صورتی که به تعداد لازم کمیسیونهای مذکور داوطلب نباشد مجلس از میان سایر نمایندگان داوطلب 5 نفر را انتخاب می‌نماید.


‌ماده 74 ( قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و‌انتخابات شوراهای مزبور مصوب 29/4/1365 خواهد بود.(- به منظور نظارت بر امر انتخابات شوراهای اسلامی کشوری در هر استان هیأت عالی نظارت استان مرکب از سه نفر از نمایندگان مجلس‌شورای اسلامی  آن استان به تعیین هیأت مرکزی نظارت تشکیل می‌گردد.
‌تبصره - در هر استانی که تعداد نمایندگان آن از سه نفر کمتر باشد و یا به حد نصاب
از آن استان داوطلب نباشد تعیین بقیه اعضاء از بین نمایندگان‌استانهای مجاور باهیأت مرکزی نظارت می‌باشد.

یادداشت ها
نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :
کد امنیتی :
Parameter:222387!model&227 -LayoutId:227 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار