صفحه اصلی » آیا میدانید که؟
صفحه اصلی » آیا میدانید که؟ » آیامیدانید
بازدید:322
0.0 (0)
اعضای هیأت های اجرائی و معتمدین نباید داوطلب عضویت در شوراها باشند
[1392/02/11]

اعضای هیأت های اجرائی و معتمدین نباید داوطلب عضویت در شوراها باشند  

اعضاء هیأت های اجرائی و معتمدین دعوت شده از سوی فرماندار و بخشدار(موضوع ماده 32 و 33 قانون) نباید داوطلب عضویت در شوراها باشند.

بر اساس تبصره 2 ماده 32 و تبصره 2 ماده 33 قانون تشکیلات ،  وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور اعضاء هیأت های اجرائی و معتمدین دعوت شده از سوی فرماندار و بخشدار(موضوع ماده 32 و 33 قانون) نباید داوطلب عضویت در شوراها باشند. لذا در صورتی که این افراد قصد عضویت در شوراها را داشته باشند ضروری است کتبا از همکاری با هیأت اجرائی و معتمدین موضوع ماده 32 و 33 قانون انصراف دهند .

یادداشت ها
نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :
کد امنیتی :
Parameter:41169!model&227 -LayoutId:227 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار